email:amadeo@siol.net

Iskanje

Destinacija
Termin
Cenovni razpon(od - do)

Prijava na mailing

Želite biti obveščeni o novostih in ugodnostih?

Prijavite se.

Splošni Pogoji

Amadeo spletni portali d.o.o.
Trg republike 3, Ljubljana

Kontakti:
amadeo@siol.net
T: 040 750 448

Amadeo d.o.o. je posrednik pri prodaji turističnih paketov renomiranih domačih in tujih organizatorjev počitnic, izletov in potovanj.  Za posredovanje ponudb in rezervacijo strankam ne zaračunavamo posredniških stroškov, razen prijavnine.

Delovni čas:
Želimo biti moderna in učinkovita turistična agencija. Zato se trudimo, da vse ponudbe najdete na naši spletni strani, da vam na vsa povpraševanja odgovorimo po telefonu, elektronski pošti ali preko spletne strani ter vam s tem prihranimo odvečne poti.
- na povpraševanja preko spletne strani (www.globalturist.si) in po elektronski pošti (amadeo@siol.net) odgovarjamo ažurno 7 dni v tednu.
- za telefonske klice smo vam na voljo vsak dan (razen ob nedeljah in praznikih) med 9.00 in 19.00 uro (v nujnih primerih nas seveda lahko pokličete kadarkoli na 040 750 448).


Vse rezervacije in plačila uredite preko telefona, spleta in elektronske pošte.

Če pa želite, pa nas lahko, na osnovi predhodnega dogovora, obiščete tudi v naši pisarni.

ZAKAJ Z NAMI?
- ker pri nas lahko rezervirate programe večine slovenskih in tujih turističnih agencij pod enakimi pogoji, kot če bi rezervacijo opravili neposredno pri njih. Iz množice različnih ponudb različnih organizatorjev vam bomo pomagali poiskati tisto, ki vam bo najbolj ustrezala, za vas bomo preverili vse aktualne, first minute in last minute ponudbe.
- ker lahko rezervacijo uredite preko elektronske pošte ali interneta
- ker preverjamo vaša povpraševanja po internetu vsak dan, 7 dni v tednu!

CENE
Pri vseh ponudbah nastopamo v vlogi agenta - prodajalca aranžmajev drugih organizatorjev. Za izbrani hotel je lahko na voljo več cenovno različnih ponudb. V primeru vašega povpraševnaja vam bomo poslali ponudbo, ki je trenutno na voljo, zato cena lahko odstopa od cene, navedene v naši spletni ponudbi.

Vse cene veljajo na dan vnosa ponudbe, nekatere lahko vsebujejo popuste za zgodnjo prijavo. Točen izračun cene prejmete ob povpraševanju.

Če ni navedeno drugače, vse objavljene cene veljajo na osebo v primeru namestitve dveh oseb v sobi.

POPUSTI ZA OTROKE - pavšalne cene za otroke veljajo v primeru bivanja v sobi skupaj z najmanj dvema odraslima osebama (razen, če ni navedeno drugače).

SPOŠNI POGOJI ZA POTOVANJE


Podjetje Amadeo d.o.o. (v nadaljevanju agencija) prodaja turistične aranžmaje drugih organizatorjev potovanj in nastopa v vlogi pooblaščene agencije za prodajo njihovih aranžmajev.

Za aranžmaje drugih organizatorjev potovanj veljajo njihovi Splošni pogoji, ki so razvidni iz njihovih cenikov oziroma programov. Splošni pogoji organizatorja so potniku na voljo v poslovalnici agencije in so hkrati objavljeni na spletni strani organizatorja. Potnik s prijavo potrjuje, da se je s temi pogoji seznanil.

Ob sklenitvi pogodbe agencija stranki zaračunava stroške prijavnine po veljavni tarifi na dan rezervacije. Trenutno znaša 15 € za rezervacijo potovanja.

Naknadne spremembe imena, števila potnikov, nastanitve (v kolikor so sploh še možne) se zaračunajo po ceniku organizatorja oz. minimalno 8 € po osebi.

Za pripravo ponudb po meri (dodatne ponudbe, ki niso objavljene na naši spletni strani) si pridržujemo pravico zaračunati dodatne stroške izdelave ponudbe.

Prevoz na počitniške destinacije je  praviloma organiziran s čarterskimi leti.
Odhodne ure poletov se lahko do odhoda spremenijo v skladu s pogoji letalskega prevoznika in splošnimi pogoji organizatorja.
V primeru premajhnega števila pontikov na letalu se lahko zgodi, da organizator počitnic združi v enem letu dve destinaciji, v temu primeru je na odhodu ali povratku možen vmesni postanek.

Letalski prevozi na vse destinacije so načeloma direktni. Večinoma boste leteli brez vmesnih postankov iz kraja odhoda do ciljne destinacije, nekaj pa je tudi kombiniranih letov. Tako se lahko zgodi, da se bo letalo na kratko, največ 45 minut, ustavilo na vmesni destinaciji in šele nato poletelo do vašega ciljnega kraja.

Včasih lahko pride tudi do spremembe odhodov oziroma prihodov letal in zamud. Seveda se bodo letalske družbe potrudile, da bodo leti potekali po načrtu, vendar pa kljub temu lahko pride do zamikov. Vzroki so predvsem prezaseden mednarodni zračni prostor ob koncu tedna, tehnični problemi ali slabe vremenske razmere in podobno.

V zadnjem času se zaradi vse večje konkurence v letalskem prometu vse več poletov odvija tudi ponoči. Posebno poglavje, kar se tiče sprememb odhodov in povratkov so tako letalski poleti, ki se vršijo okrog polnoči. Tukaj sprememba ure odhoda oz. povratka včasih pomeni tudi spremembo dneva odhoda oz. povratka. Glede na to, da si večina letalskih prevoznikov pridržuje pravico do sprememb ur poleta, pri Sredozemlju večinoma do 24 ur, svetujemo vsem potnikom, da si na dan odhoda in dan prihoda ne planirajo nobenih obveznosti.

Veliko strank je nezadovoljnih zaradi, po njihovem mnenju, neugodnih ur poletov, saj smatrajo, da so zaradi tega oškodovani in letujejo manj kot obljubljenih 7 dni oz. en teden. Vendar je potrebno upoštevati da tedenski aranžma res traja 7 dni, vendar boste od tega pol dneva porabili za prevoz na izbrano destinacijo, pol dneva pa za povratek v domovino.Ostane vam torej aktivnih šest dni počitnic.Seveda bi bilo na primer idealno odpotovati v soboto zgodaj zjutraj in se vračati nazaj šele naslednjo soboto pozno zvečer. Žal pa bi takšen aranžma trajal več kot 7 dni in pri počitnicah, ki so organizirane s čarterskimi leti, to ni izvedljivo.

Izbrana storitev v hotelu (zajtrk, polpenzion, polni penzion, all inclusive...) je potniku na voljo prvi dan od prihoda v hotel ter zadnji dan do odhoda iz hotela. Zaradi urnika poletov se zato lahko zgodi, da potnik npr. v primeru 7 dnevnega pol penziona, ne bo imel na voljo enako število zajtrkov oz večerij.

DODATNI SPLOŠNI POGOJI V PRIMERU REZERVACIJE PREKO TUJEGA ORGANIZATORJA

Potnik se obvezuje, da bo spoštoval splošne potovalne pogoje vsakokratnega tujega organizatorja potovanj.
Agencija bo ob sklenitvi potovalne pogodbe kupca obvestila, da je glavni in odgovorni organizator potovanja tuja pravna oseba (TUI Österreich Dunaj, TUI Deutschland GmbH, FTI Touristik GmbH, itd.), kar bo na potovalni pogodbi tudi ustrezno označil in kupca seznanil z njihovimi splošnimi potovalnimi pogoji.

V primeru reklamacije pritožbeni postopek pa poteka po ustaljenem postopku:
- potnik mora na mestu samem reklamirati nekvalitetno opravljene storitve, zahtevati odpravo pomanjkljivosti in, če pomanjkljivosti ni mogoče odpraviti,  pridobiti dokaze zanje (obvezno pismena potrdila predstavnika oz. v odsotnosti predstavnika potrdilo drugih ponudnikov storitev; fotografije, video posnetke, zapisnike, …);
- potnik mora najkasneje v 30-ih dneh po vrnitvi s potovanja agenciji izročiti oz. poslati pritožbo z ustreznimi dokazili, agencija pa je dolžna nemudoma  poslati pritožbo organizatorju;
- morebitnei pritožbe oz. odškodninski zahtevki potnika morajo biti napisani v nemščini oz. prevedeni v nemški jezik;
- predviden rok za odgovor stranki je 6 do 8 tednov;

Agencija ne odgovarja za morebitne nastale škode (npr. zaradi nezgode v hotelu, zato strankam priporoča, da sklenejo nezgodno zavarovanje.
Agencija ne odgovarja za nastalo škodo v primeru nesolventnosti tujega organizatorja potovanj.
Agencija si pridržuje pravico do popravka računov, če je prišlo zaradi kakršnega koli razloga do napačnega izračuna.


ZAVAROVANJE RIZIKA ODPOVEDI POTOVANJA
V primeru odpovedi potovanja nastopijo stroški odpovedi potovanja v skladu s pogoji posamičnega organizatorja.
Potnik se lahko stroškom odpovedi, ki so posledica bolezni, smrti ali nesreče njega samega ali njegovih najožjih sorodnikov (starši, otroci, zakonec), izogne z vplačilom Zavarovanja odpovedi ali Odstopnine, ki ga sklene sočasno z rezervacijo. Višino premije in zavarovalnih pogojev zavarovanja odpovedi določa izbrana zavarovalnica oz. organizator, če je ta storitev izvršena preko njega.
V primeru odpovedi aranžmaja pri vplačanem zavarovanju odpovednega rizika ima stranka pravico do povračila celotnega vplačanega zneska zmanjšanega za stroške zavarovanja odpovedi in administrativne stroške agencije v višini 3% cene aranžmaja. Agencija stranki administrativnih stroškov ne zaračuna v primeru, če se stranka namesto vračila vplačanega zneska odloči, da bo ta znesek koristila kot dobroimetje pri agenciji in ga vnovčila pri nakupu drugega aranžmaja.


ODPOVEDNI STROŠKI
Potnik ima pravico do odpovedi potovanja na prijavnem mestu, kjer se je prijavil in to obvezno v pisni obliki, sicer se odpoved potovanja ne upošteva. V primeru, ko potnik odpove aranžma, ima agencija  pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja. Višina povračila stroškov je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil odpoved. Če potnik odpove aranžma, je dolžan agenciji povrniti stroške prijavnine v višini 15,00€ na pogodbo. Višina povračila stroškov odpovedi aranžmaja je odvisna od časa pred dnevom pričetka opravljanja storitve v katerem je potnik predložil odpoved oziroma drugače odpovedal potovanje, višina odpovednih stroškov pa je tudi različna glede na organizatorja počitnic.
Primer tabele odpovednih stroškov*:
-do 30 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve - 10% cene aranžmaja (administrativni stroški);
-29 do 22 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve - 30% cene aranžmaja;
-21 do 15 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve - 50% cene aranžmaja;
-14 do 10 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve - 70% cene aranžmaja;
-9 do 2 delovna dneva pred dnevom pričetka opravljanja storitve - 80% cene aranžmaja:
-znotraj 48 ur pred začetkom opravljanja storitve - 100% cene aranžmaja.
*dejanska višina odpovednih stroškov je odvisna od spolšnih pogojev organizatorja

POTNIKOVE OBVEZNOSTI
Potnik je dolžan poskrbeti, da on osebno ter njegovi dokumenti in prtljaga ustrezajo obmejnim, carinskim, zdravstvenim in drugim predpisom svoje države, kakor tudi predpisom držav, v katere potuje; nadalje mora spoštovati hišni red v gostinskih in hotelskih objektih ter dobronamerno sodelovati s predstavnikom organizatorja, vodnikom ali izvajalcem storitve. V kolikor ne bi upošteval svojih obveznosti iz tega člena, potnik odgovarja organizatorju za povzročeno škodo, organizator oziroma pooblaščena agencija pa odklanjata vsakršno odgovornost za škodo, ki bi jo potnik lahko utrpel v takem primeru.

Potniki so dolžni upoštevati organizatorjeve informacije o potrebnih vizumih, morebitnih posebnostih glede veljavnosti potnih listin v času vstopa v tujo državo in zdravstvenih formalnosti, ki so potrebne za potovanje in bivanje v namembnem kraju potovanja ter pravočasno poskrbeti za zadostitev mejnim in zdravstvenim pogojem in obveznostim.

PRIJAVE IN VPLAČILA
Ob prijavi plačate 30% celotne vrednosti aranžmaja, preostalih 70% cene aranžmaja pa je treba poravnati vsaj 15 dni pred odhodom.
Potnik ob prijavi podpiše pogodbo o rezervaciji. Na ta način postane vse, kar je navedeno v teh pogojih oziroma pogojih odgovornega organizatorja, pravna obveznost tako za potnika kot za organizatorja.

V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov.

Potnikov sprejem ponudbe je zavezujoč. Potnik lahko odstopi od pogodbe o potovanju le v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja, ki so vsebovana v Splošnih pogojih vsakega posamičnega organizatorja.

Za zavezujoč sprejem ponudbe s strani potnika se poleg podpisane pogodbe šteje tudi vsako naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki po telefonu, el.pošti ali internetu, ki vsebuje ime in priimek potnika in ostalih udeležencev, njihove rojstne datume in naslove stalnega ter morebitnega začasnega prebivališča in iz katerega je nedvoumno razvidno, da potnik pooblašča agencijo, da zanj izvrši rezervacijo.
Potnik je dolžan naročeno storitev plačati v roku 3 dni od naročila, razen če v posebnih pogojih ali ponudbi ni določen krajši ali daljši rok, pri čemer je rok plačila bistvena sestavina pogodbe o potovanju. V primeru, da potnik ne plača v tem roku, se šteje, da je pogodba razveljavljena po samem zakonu. V takšnem primeru agencija zaračuna potniku nastale odpovedne stroške v skladu z veljavnimi splošnimi pogoji organizatorja.


Imetnikom kreditnih kartic NLB MASTERCARD, NLB VISA, NLB KARANTA in DINERS pa omogočamo tudi plačilo na obroke.
Stroški obročnega plačila so odvisni od števila obrokov in vrste kreditne kartice, izračun prejmete ob povpraševanju.

REKLAMACIJE
V primeru reklamacije izvršenih storitev v organizaciji odgovornega organizatorja agencija potniku pomaga in svetuje pri rešitvi ter pomaga pri uveljavljanju pravic potnika pri organizatorju.
Agencija kot posrednik ne odgovarja za kakršnekoli kršitve storitev, ki jih za potnika organizira in nudi odgovorni organizator.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Agencija Amadeo do.o.o. vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov oziroma v skladu s pravicami in obveznostmi iz Splošne uredbe o varstvu podatkov Evropske unije. Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov z namenom, da se izpolnijo pogodbene obveznosti in pravice ter tudi za namene neposrednega trženja, raziskave trga, segmentacije kupcev, statistične obdelave in obveščanja o ponudbi Ta Amadeo in njegovih poslovnih partnerjev. V kolikor potnik tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na potovanje.
Varstvo vaših osebnih podatkov nam je zelo pomembno, zato vam skupaj s kvalitetnimi vsebinami zagotavljamo tudi vašo pravico, da sami odločate o uporabi svojih podatkov. Na tem mestu bi vas želeli seznaniti s politiko varovanja osebnih podatkov v podjetju Amadeo d.o.o. Ta politika zasebnosti ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov, ki jih upravljavec zbira od potnikov, uporabnikov spletne www.globalturist.si.

1. Upravljavec zbirke osebnih podatkov
Amadeo d.o.o., Trg republike 3, Ljubljana
Pooblaščena oseba v zvezi z varovanjem osebnih podatkov vam je dosegljiva na amadeo@siol.net
Kot prejemnik oz. uporabnik dovolim upravljavcu zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov.

2. Kategorije osebnih podatkov
Pridobljeni podatki potnikov, ki jih je upravljavec pridobil za namene izvajanja pogodbe in jih upravljavec zbirke osebnih podatkov hrani so:
• e-poštni naslov;
• ime in priimek ter naziv oz. spol;
• naziv podjetja;
• fizični naslov;
• telefon;
• GSM;
• rojstni podatki;
• podatki o osebnem dokumentu;
• pretekla povpraševanja, nakupi, računi, podporni zahtevki;

Pridobljeni podatki uporabnikov spletne strani www.globalturist.si, ki jih hrani upravljavec zbirke osebnih podatkov:
• e-poštni naslov;
• katera sporočila je uporabnik odprl in katere povezave je v sporočilih kliknil;
• katere strani je obiskal na portalu;
• pretekla povpraševanja, nakupi, računi, podporni zahtevki;
• katere strani je obiskal na portalu;

3. Nameni obdelave osebnih podatkov

Upravljavec Amadeo d.o.o., Trg republike 3, Ljubljana bo podatke, ki jih je pridobil od potnikov, uporabnikov spletne strani www.globalturist.si, uporabljal za naslednje namene:
• za izvajanje pogodbe;
• za komuniciranje z naročniškim oz. (pred)pogodbenim razmerjem;
• za izvedbo nagradnih iger;
• statistične in tržne analize; sledenje klikom in odpiranjem e-mailov ter klikom na spletni strani za segmentacijo in prilagajanje vsebine e-mailov;
• obveščanje in pošiljanje e-novic, člankov, obvestil o dogodkih po e-pošti ;
• neposredno trženje in pošiljanje ponudb po SMS/MMS, e-mailu in notifikacijskih sporočilih, klasični pošti, na spletni strani in mobilnih aplikacijah ter opravljanje telefonskih klicev;
• segmentiranje, profiliranje in avtomatizirano obdelavo z namenom oblikovanja prilagojenih sporočil in ponudb, ki bodo bolj relevantna uporabniku;
• prikazovanje prilagojenih oglasov na oglaševalskih platformah (Google in Facebook).

Ob poslanih elektronskih sporočilih si upravljavec zabeleži odpiranja prejetih sporočil posameznikov in klike na povezave v prejetih sporočilih. Prav tako beleži oglede in akcije na spletni strani upravljavca. Za boljše in bolj usmerjeno posredovanje ponudb ter prilagajanje sporočil oz. komunikacije zabeležene podatke avtomatsko obdeluje, analizira, profilira ter ocenjuje aktivnost in merjenje zanimanja uporabnikov.

4. Čas hrambe
Osebne podatke posameznika hranimo časovno neomejeno oz. do preklica privolitve za hranjenje in obdelavo podatkov posameznika. Po preklicu soglasja posameznika njegove osebne podatke nemudoma učinkovito in trajno izbrišemo.
Če bi v našem podjetju prenehali zgoraj opisani nameni, zaradi katerih hranimo in obdelujemo osebne podatke, bomo zbirke podatkov, katerih namen je prenehal, nemudoma učinkovito in trajno izbrisali.

5. Varovanje osebnih podatkov
Upravljavec bo pridobljene podatke varoval v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona. Zagotovil bo ustrezno organizacijsko in tehnično varovanje. Upravljavec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam. Podjetje Amadeo d.o.o. izvaja ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za varstvo osebnih podatkov.

6. Pravice uporabnikov
V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) mora upravljavec osebnih podatkov porabniku na njegovo zahtevo:
• Potrditi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne, in mu omogočiti vpogled v osebne podatke, ki se nanašajo nanj.
• Posredovati izpis osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.
• Dati možnost, da popravi ali dopolni svoje osebne podatke.
• Dati možnost delnega ali celotnega izbrisa osebnih podatkov.
• Dati možnost prenosa osebnih podatkov k drugemu ponudniku sorodnih storitev.
• Dati možnost delnega ali celotnega umika privolitve za obdelavo osebnih podatkov.
Upravljavec bo vašo željo po preklicu upošteval in najkasneje v 15 dneh dosledno uredil preklic soglasja z nameni obdelave osebnih podatkov.
Vsak posameznik lahko v primeru, da meni, da so mu s strani upravljavca kakorkoli kršene pravice o varstvu njegovih osebnih podatkov, kadarkoli poda pisni ugovor upravljavcu na naslov Amadeo d.o.o., Trg republike 3, Ljubljana ali poda pritožbo pri nadzornem organu (Informacijskem pooblaščencu v Republiki Sloveniji). Vsak porabnik ima možnost, da se enostavno z enimi klikom v nogi prejetega e-mail sporočila odjavi od prejemanja sporočil ali pa pošlje e-mail z odjavo na info@globalturist.si ali z odgovorom na konkretno prejeto e-mail sporočilo.

7. Pogodbeni obdelovalci in območje hrambe

Upravljavec zbrane osebne podatke posreduje tudi svojim pogodbenim obdelovalcem, ki lahko podatke obdelujejo izključno v okviru upravljavčevih navodil in pooblastil in ki so s pisno pogodbo, sklenjeno z upravljavcem, zavezani k zagotavljanju ustrezne ravni varstva osebnih podatkov, in sicer: za CRM, e-mail marketing sistem in sistem za marketinško avtomatizacijo. Zbirke osebnih podatkov ponudnik hrani na območju EU ter jih ne iznaša v tretje države.
Upravljavec lahko posreduje osebne podatke digitalnim oglaševalskim platformam (Google, Facebook, LinkedIn in podobno) in uporablja njihove piškotke, ki upravljavcu omogočajo oblikovanje bolj natančnih segmentov, prikazovanje ciljanih oglasov in ponovno trženje. S tem uporabnik dobi bolj relevantne oglase na teh platformah s strani upravljavca. Pri tem gre lahko za iznos podatkov pogodbenemu obdelovalcu izven EU.

8. Uporaba piškotkov
Kot uporabnik spletne strani www.globalturist.si se strinjate, da se vam v računalnik naložijo piškotki (ang. cookies) za zagotavljanje delovanja vseh funkcij spletne stani, spletno analitiko in napredno oglaševanje. Naložijo se naslednji piškotki:
– Google Analytics piškotki za analitične namene;
– Facebook piškotki za ponovno trženje in oglaševanje;
– Google piškotki za ponovno trženje in oglaševanje;
– Addthis piškotki za prikazovanje gumbov za deljenje na socialnih omrežjih in pojavnih oken ter izpostavitev;
– Piškotki marketing automation orodja za spremljanje dejavnosti uporabnika na spletni strani.
Piškotki omogočajo, da se določene vsebine ali funkcije aplikacije prilagodijo za določenega obiskovalca, glede na njegove izbire ali preference ali glede na lastnosti njegove terminalske opreme. Piškotki za analitične namene omogočajo stalno izboljševanje spletnega mesta.

9. Navodila za urejanje piškotkov v posameznih brskalnikih:
· Google Chrome
· Internet Explorer
· Safari
· Firefox
· Opera

10. Pravno obvestilo
Vse vsebine, objavljene na www.globalturist.si, so last družbe Amadeo d.o.o. Brez dovoljenja podjetja Amadeo d.o.o. se jih ne sme kopirati, razmnoževati ali distribuirati na kakršen koli drug način. Amadeo d.o.o. ni odgovoren za morebitne težave pri delovanju spletne strani. Amadeo d.o.o. si pridržuje pravico do morebitnih napak in sprememb vsebin, objavljenih na www.globalturist.si.


Na podlagi odločbe GZS z dne 21.8.2012 št. 10972 je podjetje Amadeo d.o.o. imetnik licence za prodajo turističnih aranžmajev (št.licence 1387).

V Ljubljani, 25.5.2018